חומרי לימוד והעשרה בערבית מדוברת וספרותית

חומרי לימוד והעשרה בערבית

סדרות בערבית מדוברת

לימוד ערבית מדוברת ג'ארכ קריבכ
ג'ארכ קריבכ - 1979
המסעדה הגדולה ערבית
המסעדה הגדולה 1985 - 1988
לימוד ערבית מדוברת תעלם ותכלם תכנית
תעלם ותכלם - 1994
עבודה ערבית 2007 - 2013
צפייה בפאודה עונה ראשונה
פאודה 2015 - 2018
מונא - 2018 - 2019 (מתעדכן)

מאגר הידע

שאלות נפוצות בנוגע לשפה הערבית
האותיות בערבית
ניקוד השפה הערבית
הניקוד הבסיסי בערבית
פתגמים בערבית על תוצאות לא מספקות
פתגמים בערבית מדוברת וספרותית
בושרת ח'יר לימוד מצרית
מהי השפה הערבית המדוברת ביותר בעולם?
איך אומרים מה זה בערבית
מדור שאלות הגולשים: איך אומרים בערבית....
קורס ערבית מדוברת למתקדמים רעננה
שאלות נפוצות על השפה הערבית
מונחים בערבית מילון בנושא חדשות ואקטואליה
מונחי יסוד בערבית ספרותית
ערבית מדוברת בהנאה דיסקים
ביקורות ספרים ללימוד ערבית
מילון איילון שנער לערבית ספרותית
מילונים אינטרנטיים לערבית מדוברת וספרותית
לימוד קרוא וכתוב בערבית - חיכמה התכנית ללימוד ערבית
השמות העבריים הנפוצים ביותר בשפה הערבית
ירושלים מהר הזיתים שמות ירושלים בערבית
מאורשלים ועד אלקודס - שמותיה של ירושלים בערבית
אמצעי התקשורת הערביים
תחנות הטלוויזיה הערביות הפופולריות בלווין