מדיניות הרשמה לקורסים מקוונים

שיעור ניסיון

 • שיעור ניסיון בן 20 דקות הינו ללא עלות וללא התחייבות
 • שיעור ניסיון בן שעה הינו בעלות של 149 ש"ח (במידה ולא בוצעה הרשמה)

הרשמה

 • ההרשמה תקפה לאחר הסדרת תשלום בלבד ובכך משריין הנרשם את מקומו בקורס המקוון
 • ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלו"ז המרצים במועד התשלום ועל פי שיקול דעתו של צוות ביה"ס

דחיית / שינוי מועדי שיעורים אונליין

 • במקרה של ביטול השתתפות לאחר הרשמה וטרם תחילת הקורס  יבוצע קיזוז של 99 ש"ח דמי טיפול
 • מימוש בנק שעות תוך עד 6 חודשים מיום ביצוע ההזמנה, לאחר מכן לא תינתן אפשרות להשלים את מכסת השעות שהוזמנה ולא יבוצע החזר כספי
 • במקרה של ביטול הרשמה לקורס לאחר התחלתו, יבוצע קיזוז של 199 ש"ח דמי טיפול
 • ביטול מפגש – בהתראה של מעל 48 שעות בלבד, במקרה של ביטול מפגש בהתראה קצרה יותר תקוזז שעה מיתרת בנק השעות

זכויות יוצרים

 • חומרי הלימוד והקלטות השיעורים מוגנים בזכויות יוצרים ומוקנים לשימושו הבלעדי והאישי של הלקוח אשר רכש את החבילה, העתקה, העברה לצד שלישי או כל שימוש אחר החורג  ממסגרת זו יטופל בצורה משפטית וללא פשרות

מדיניות הרשמה לקורסים פרונטליים

שיעור ניסיון

 • שיעור ניסיון בן שעה עגולה אחת הינו ללא עלות
 • שיעור ניסיון בן 3 שעות הינו בעלות של 149 ש"ח (במידה ולא בוצעה הרשמה)
 • הגעה לשיעור ניסיון  הינה בתיאום מראש עם צוות ביה"ס בלבד ואינה
 • הגעה לשיעור ניסיון אינה מהווה אסמכתא להרשמה או לשריון מקום בקורס
 • שריון מקום בקורס הינו על בסיס מקום פנוי בלבד במועד ההרשמה

הרשמה

 • ההרשמה תקפה לאחר הסדרת תשלום בלבד ובכך משריין הנרשם את מקומו בקורס
 • ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי במועד התשלום ועל פי שיקול דעתו של צוות ביה"ס
 • קיום הקורס מותנה במספר משתתפים מינימלי בהתאם לשיקול דעתו של צוות ביה"ס
 • במקרים חריגים ייתכנו שינויים כגון דחייה או ביטול מפגש, במקרים אלו, המפגשים יושלמו במועד חלופי

הפסקת לימודים

 • במקרים חריגים בהם קורס בוטל או נדחה, יוצע לנרשם קורס חלופי. במידה והמועד החלופי אינו נוח לנרשם, עליו לעדכן בהקדם את צוות ביה"ס לצורך זיכוי
 • לאחר שריון מקום בכיתה אין אפשרות לביטול ו/או להחזר כספי
 •  ביטול ההרשמה לקורס אפשרית תוך 14 ימים מיום התשלום ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס בלבד, זאת בקיזוז דמי הרשמה וטיפול בסך 190 ש"ח
 • אי הגעה לשיעורים איננה משחררת את הלומד מתשלום
 • שינוי של מיקום או מועד הקורס לאחר מועד ההרשמה בפועל הינו בהתאם לשיקול דעתו של צוות ביה"ס ובתוספת תשלום דמי טיפול בסך 199 ש"ח 

שלחו לנו את שאלתכם / פרטי יצירת קשר