יום שחרור ואיחוד ירושלים: 30 מושגים חשובים בשפה הערבית

יום ירושלים הוא יום חג לאומי (עִיד וַטַנִי) הנחגג במדינת ישראל (דַוְלַת אִסְרַאאִיל) לציון שחרור (תַחְרִיר) הבירה (אַלְעַאצִמַה) ירושלים מידי הכיבוש הירדני (אַלְאִחְתִלַאל אלְאֻרְדֻנִי) אשר החזיק בשטחי יהודה ושומרון (יַהוּדַא וַסְ-סַאמִרַה) ובשטחי העיר העתיקה (אַלְבַּלְדַה אלְקַדִימַה) בין השנים 1948 – 1967.

מפת ירדן בין השנים 48 - 67
מפת ירדן בין השנים 48 – 67

הכיבוש הירדני
השטחים שכבשה ירדן כונו בטרמינולוגיה הערבית "הגדה המערבית לנהר הירדן" (אַ-דְ'דַ'פַה אלְעַ'רְבִּיַה לִנַהֶר אַלְאֻרְדֻן) ולאחר כיבושם כונתה ירדן עצמה בשם "ארץ שתי הגדות" (בַּלַד אַדְ'-דַ'פַתֵין).

בין השנים 1948 – 1967 הלאימה והחריבה ירדן את כלל היישובים היהודיים בגדה המערבית של הירדן וגירשה, הלכה למעשה, את כלל היהודיים משטחי יו"ש והעיר העתיקה, תוך השמדה (תַדְמִיר) שיטתית של שכונות יהודיות,  מקומות היסטוריים (מַבַּאנִי תַאַרִיכִיַה) וקדושים (וּמֻקַדַסַה), חילול (תַדְנִיס) בתי קברות (מַקַאבֶּר) ביניהם בית הקברות היהודי העתיק הגדול בהר הזיתים (גַ'בַּל אַזְ-זַיְתוּן) וכ-50 בתי כנסת אשר המפורסמים בהם היו בית הכנסת החורבה (כַּנְיס אלְחַ'רַאבּ) ובית הכנסת תפארת ישראל (גַ'ְוהַרַת אִסְרַאאִיל).

מלחמת ששת הימים
במלחמת ששת הימים (חַרְבּ אַלְאַיַאם אַסְ-סִתַה), המכונה בטרמינולוגיה הערבית "מלחמת 1967" (חַרְבּ סַבְּעַה וִּסִתִין) הצליחה ישראל על כוחות הביטחון (קֻוַאת אלְאַמֶן) שלה, להחזיר לידיה את הריבונות הישראלית (אַסְ-סִיַאדַה אלְאִסְרַאאִילִיַה) והיהודית (וַאלְיַהוּדִיַה) על שטחים בעלי ערך היסטורי ודתי רב לבני העם היהודי (אַשְ-שַעַב אלְיַהוּדִי).

ישראל חיברה בין שני צידיה של העיר אשר פוצלו בתקופה הירדנית (1948 – 1967), והשיבה לראשונה מזה אלפי שנים את הריבונות היהודית לרחבת הר הבית (גַ'בַּל אלְהַיְכַּל) הכוללת את המסגדים (אַלְמַסַאגִ'ד) ואת מבנה כיפת הסלע (קֻבַּת אַצְ-צַחְ'רַה) המגן על אבן השתייה (חַגְ'ר אלְאַסַאס) הלא היא מושא וכיוון תפילתם של היהודים (אַלְקִבְּלַה אַלְיַהוּדִיַה) בארץ ישראל וברחבי העולם.

מלחמת 67, אפוא, סימנה את סיום שרשרת הכיבושים הזרים שפקדה את מולדתם ההיסטורית של היהודים במאות השנים האחרונות.

ביטול הזיקה בין הגדות המזרחית והמערבית של הירדן
בשל הבעיה הדמוגרפית הפלסטינית בירדן ומסיבות נוספות, הודיעה הממלכה הירדנית בשנת 1988 על ניתוק הזיקה (פַכּ אלְאִרְתִבַּאט) בין ממלכת ירדן ההאשמית לאזרחים הירדנים לשעבר שבגדה המערבית (ביטול האזרחות), כולל כל הקשרים החוקיים והמנהליים של ירדן עם הגדה, זאת למעט החסות על המקומות הקדושים למוסלמים בירושלים, תוך נימוק המהלך ברצון "לסייע להקמת מדינה פלסטינית עצמאית".

על העיר העתיקה בירושלים
סולימאן הראשון"העיר העתיקה" הוא שטח העיר אשר הוקף במאה ה-16 בחומה שבנה הח'ליף העות'מאני סולימאן הראשון אשר מכונה גם בשם "סולימאן המחוקק" (סֻלַיְמַאן אַלְקַאנּונִי). העיר בנויה טלאים טלאים על שרידי תקופות קדומות, בחלקה על תוואי הכותל המערבי, והיא נמצאת כיום בגובה של 4 – 8 מטרים מעל תוואי המגורים בתקופת בית ראשון.  רוב תושבי ירושלים בתוך אותו היישוב שהתקיים בין חומות ירושלים בתקופת המעבר של בין האימפריה העות'מאנית (אַדְ-דַוְלַה אלְעֻתְ'מַאנִיַה) והמנדט הבריטי (אַלְאִנְתִדַאבּ אַלְבַּרִיטַאנִי) היו יהודים, שני שלישים מהם התגוררו ברובע היהודי (חַארַת אַלְיַהוּד) ושליש ברובע המוסלמי (אַלְחַיְ אַלְאִסְלַאמִי).

חג שמח!