מושגים בערבית ליום השואה

יום הזיכרון (דִ'כְּרַא) לשואה (אַלְמַחְרַקַה / אַלְכַּארִתַ'ה) ולגבורה (בֻּטוּלַה) הוא יום בו מציינת מדינת ישראל וכן יהודים ברחבי העולם את מאורעות השואה (גם: אלהולוכּוסת) אשר מועדו 27 לניסן על פי לוח השנה העברי (אַתְ-תַקְוִים אַלְעִבְּרִי).

אירועי השואה ומלחמת העולם השנייה (אַלְחַרְבּ אַלְעַאלַמִיַה אַתַ'-תַ'אנִיַה) כוללים תופעות כמו דיכוי (אִצְ'תִהַאד) ורצח (קַתֶל) של קבוצות אתניות (גַ'מַאעַאת עִרְקִיַה), רצח עם (אִבַּאדַה גַ'מַאעִיַה) ומעשי טבח (מַגַ'אזֶר) במהלכם נרצחו כ-11 מיליון בני אדם על ידי גרמניה בתקופה בה נשלטה המדינה ע"י מפלגת הפועלים הגרמנית (חִזְבּ אַלְעֻמַאל אַלְאַלְמַאנִי) הלאומית הסוציאליסטית (אַלְקַוְמִי אַלְאִשְתִרַאכִּי) הלא היא המפלגה הנאצית (אַלְחִזְבּ אַנְ-נַאזִי).

מיין קאמפף בערבית

גרמניה בתקופה זו (1933 – 1945), בראשותו של אדולף היטלר כונתה גרמניה הנאצית (אַלְמַאנְיַא אַנְ-נַאזִיַה), אשר פעלה על פי יסודות אידיאולוגיים אשר הופיעו לראשונה בספרו של היטלר "מיין קאמפף" (1925) אשר משמעותו המילולית היא "מַאַבַקִי" ובערבית: כִּפַאחִי. הוא כולל בין היתר את תיאוריית עליונות (תַפַוֻק) "הגזע הארי" (אַלְגְִ'נְס אֶלְאַרִי) והוא הודפס בגרסאות רבות מספור גם ברחבי העולם הערבי, שם הוא משמש עד ימינו בסיס אידיאולוגי להפצת אנטישמיות ישנה וחדשה והסתה לשנאה (אַתְ-תַחְרִיצ' עַלַא אלְכִּרַאהִיַה).

שנים מספר לאחר אירועי השואה, החלה להתפתח תופעה המכונה "הכחשת השואה" (אִנְכַּאר אַלְהולוכּוסת) אשר נחשבת לאחד מביטויי הגזענות (עֻנְצֻרִיַה) המופנית כלפי היהודים, היא תופעת האנטישמיות (מֻעַאדַת אַסְ-סַאמִיַה / לַאסַאמִיַה).

בשנים האחרונות פורסמו עדויות לפיהן אי התייצבותה של הקהילה הבינלאומית כנגד טבח העם הארמני (מַדַ'אבֶּח אֶלְאַרְמַן) כעשרים שנה טרם שואת יהודי אירופה וצפון אפריקה (שַמַאל אִפְרִיקְיַא), גרמה לשלטון הנאצי להאמין בסבירות רבה כי העולם לא ינקוף אצבע למול מעשי רצח עם בהיקפים גדולים ביותר כפי שאירע בשואה.

טבח העם הארמני

ריכוז המילים בקטע:

יום הזיכרון (דִ'כְּרַא)
שואה (אַלְמַחְרַקַה / אַלְכַּארִתַ'ה / אלהולוכּוסת)
גבורה (בֻּטוּלַה)
לוח השנה העברי (אַתְ-תַקְוִים אַלְעִבְּרִי).
מלחמת העולם השנייה (אַלְחַרְבּ אַלְעַאלַמִיַה אַתַ'-תַ'אנִיַה) 
דיכוי (אִצְ'תִהַאד)
רצח (קַתֶל)
קבוצות אתניות (גַ'מַאעַאת עִרְקִיַה)
רצח עם (אִבַּאדַה גַ'מַאעִיַה)
מעשי טבח (מַגַ'אזֶר) 
מפלגת הפועלים הגרמנית (חִזְבּ אַלְעֻמַאל אַלְאַלְמַאנִי)
הלאומית הסוציאליסטית (אַלְקַוְמִי אַלְאִשְתִרַאכִּי)
המפלגה הנאצית (אַלְחִזְבּ אַנְ-נַאזִי).
גרמניה הנאצית (אַלְמַאנְיַא אַנְ-נַאזִיַה)
"מיין קאמפף" (מַאַבַקִי) ובערבית: כִּפַאחִי
עליונות (תַפַוֻק)
הגזע הארי (אַלְגְִ'נְס אֶלְאַרִי)
והסתה לשנאה (אַתְ-תַחְרִיצ' עַלַא אלְכִּרַאהִיַה).
הכחשת השואה (אִנְכַּאר אַלְהולוכּוסת) 
גזענות (עֻנְצֻרִיַה)
האנטישמיות (מֻעַאדַת אַסְ-סַאמִיַה / לַאסַאמִיַה).
טבח העם הארמני (מַדַ'אבֶּח אֶלְאַרְמַן)
צפון אפריקה (שַמַאל אִפְרִיקְיַא

אתרים המוקדשים לזכר השואה המכילים אינפורמציה בשפה הערבית:

מוזיאון השואה בוושינגטון | יד ושם | פרוייקט עלא דין