ניקוד בשפה הערבית

הניקוד בערבית נקרא תַשְכִּיל تشكيل. לרוב, כמו בעברית, לא נכתוב ניקוד בערבית למעט במקרים בהם הניקוד נדרש בכדי להבדיל בין מילים דומות. עם זאת, אין מנוס  מלימוד והכרה של הניקוד, אם לצרכי הגייה נכונה ואם לצרכי קריאת טקסטים ספרותיים, דתיים, שימוש במילונים אינטרנטיים וכו'.

סימני הניקוד בערבית

הניקוד הבסיסי בערבית מורכב מ-4 התנועות הקצרות הבאות:

פַתְחַה  _َ

כפי שמופיע בניקוד האות הראשונה והשנייה במילה كَتَب, סימנה הוא קו אלכסוני יורד הנמצא מעל לאות, התנועה מקבילה לפתח בעברית בּَאבּ = בַּאבּ. ניקודה במקלדת ערבית: Shift+Q.

כַּסְרַה – ِ

כפי שמופיע בניקוד האות הראשונה במילה إِستقلال, סימנה הוא קו אלכסוני יורד מתחת לאות (או מתחת לדגש / השדה), התנועה מקבילה לחיריק בעברית בִּ =בּِ, אך במקרים רבים, במיוחד בערבית מדוברת, היא נהגית כסגול בֶּ. ניקודה במקלדת ערבית: Shift+A.

דַמַּה – ُ

כפי שמופיע בניקוד האות הראשונה במילה مُدِير, סימנה כסימן האות و בערבית או המספר 9 בצורה אלכסונית מעל לאות, התנועה מקבילה לשורוק בעברית בֻּ = בּُ. ניקודה במקלדת ערבית: Shift+E.

סֻכּוּן – ْ-

כפי שמופיע בניקוד האות השנייה במילה أَيْنُ, סימנה עיגול חלול מעל לאות, התנועה מקבילה לשווא נח בעברית, ולפעמים גם נהגית כשווא נע בַּיְת =בּَיْת. ניקודה במקלדת ערבית: Shift+X.

שימו לב: במחשב יש להוסיף את הניקוד לאחר כל אות ואות, בכתב יד נוסיף את הניקוד לאחר שסיימנו את כתיבת המלה, יחד עם הוספת הנקודות הדיאקריטיות.

הניקוד בערבית המדוברת

הערבית המדוברת נתפסת כ"ערבית משובשת" שכן היא לא שומרת על "טוהר" הניקוד הערבי המקורי (ושל השפה השמית המקורית הקדומה) ואנחנו הוגים בה את ניקוד האותיות בצורה שונה בכל להג ולהג.

כך למשל ניקוד הפתחה בערבית המדוברת הסורית (שאמית) שכוללת את כל אזור הלבנט (כלומר: ישראל, ירדן, לבנון, סוריה) אשר רבים מדובריה מבטאים את הפתחה בסוף מילה בניקוד שנע בטווח שבין צירה לבין חיריק. כך למשל המילה "דולה" Dawla (מדינה בערבית) תיהגה בצורות שונות ביניהן: Dawla / Dawle / Dawli / Doli כאשר המטרה העיקרית בכך היא להקל ולהגמיש את יכולת החיבור בין המילים ולהפחית את הקשיים שהניקוד "היבש" מעורר בשיח היומיומי. יש כאלו שמסמנים את הניקוד הזה (מעין צירה) בכסרה הפוכה מתחת לאות.

כתיבה והאזנה לאופן הניקוד של האותיות בערבית