הבניינים בערבית: הגייה, מבנה ודוגמא

הבניינים בערבית הספרותית ובערבית המדוברת

בערבית הספרותית המודרנית (ערבית של אמצעי התקשורת) המשמשת כיום, נעשה שימוש ב-10 בניינים המסודרים בטבלה הבאה על פי דמיון מבני. מספרי הבניינים לא נמצאים בשימוש במדינות ערב אלא בעיקר בקרב לומדים של השפה שאינם דובריה כשפת אם.

דוגמא

הבניין בערבית

הסבר

كَتَبَ

فَعَلَ

בניין ראשון: פַעַל

نَوَّرَ

فَعَّلَ

בניין שני: פַעַל
+ ע הפועל מודגשת

تَقَدَّمَ

تَفَعَّلَ

בניין חמישי: תַפַעַל + ע הפועל מודגשת

شَاهَد

فَاعَلَ

בניין שלישי: פַאעַל

تَعَاوَنَ

تَفَاعَلَ

בניין שישי: תַפַאעַל

أَجْبَرَ

أَفْعَلَ

בניין רביעי: אַפְעַלַ

اِنْسَحَبَ

إِنْفَعَلَ

בניין שביעי: אִנְפַעַלַ

اِشْتَرَكَ

إِفْتَعَلَ

בניין שמיני: אִפְתַעַלַ

اِخْتَصَّ

إِفْعَلَّ

בניין תשיעי: אִפְעַלַ + ל הפועל מודגשת

اِسْتَنْكَرَ

إِسْتَفْعَلَ

בניין עשירי: אִסְתַפְעַלַ