על ההבדלים בין ערבית מדוברת לערבית של אמצעי התקשורת – 10 פעלים לדוגמא

על ההבדלים בין ערבית מדוברת לערבית קלאסית ומודרנית ניתן לקרוא כאן, ובקיצור – לשפה הערבית 3 רבדים עיקריים:
הערבית הקלאסית של התקופה האסלאמית הקדומה (המאה ה-7 עד המאה ה- 9 לספירה), הערבית המודרנית / תקשורתית ( החל מסוף המאה ה – 19) והערבית המדוברת ( להגים שונים שהתפתחו בהדרגה והתערבבו עם שפות מקומיות בעקבות הכיבוש הערבי – אסלאמי של המזה"ת).

שימו לב להבדלים המשמעותיים בפעלים המצורפים: לעתים לעתים הניקוד וההגייה משתנים ולעתים שורשי הפעלים שונים לחלוטין.

ערבית מודרניתערבית מדוברתעברית – ש"פ
יַדְ'הַבֻּ   يذهبיִרוּח  يروحלבוא
יַדְחֻ'לֻ   يدخل   פוּת  يفوتלהיכנס
גְ'לִסֻ   يجلس  יֻקְעֻד  يقعدלשבת
יַחְ'רֻגֻ   يخرج   יִטְלַע  يطلعלצאת
יַאְכֻּלֻ    يأكلיַאכֹּל  يأكلלאכול
יֻרִיד    يريدבּדّוֹ  بدوלרצות
יַשְרַבֻּ  يشربיִשְרַבּ  يشربלשתות
יַסְכֻּנֻ   يسكن יֻסְכֹּן يسكنלגור
יַצַ'עֻ   يضعיְחֻטّ  يحطלהניח
יַתַעַלַّמֻ  يتعلمיִתְעַלַّם  يتعلمללמוד
יַתַכַּלַّמֻ   يتكلمיִחְכִּי  يحكيלדבר