הרשמה למבדק שפה בערבית מדוברת ובערבית של אמצעי התקשורת

טופס הרשמה למעבר מבדק שפה ערבית לבעלי רקע מוקדם

לצורך שמירה על רמה ויכולת אחידה בכיתת הלימוד, מוטל על מתעניינים המבקשים להצטרף לקורסים המתקדמים לעבור מבחן שפה טלפוני בו תימדד רמתם ומידת התאמתם לקורס המבוקש. מתעניינים המבקשים להצטרף לקורסי מתחילים לא נדרשים למבחן מוקדם.

הקודם
הבא
Call Now Button