הזנת לידים מווטסאפ בצורה מהירה למערכת
יש רק להקיש את מספר הטלפון ושלח