עדכונים וחדשות

מדיניות הרשמה לקורסים

מדיניות הרשמה לקורסים

שיעור ניסיון

  • הגעה לשיעור ניסיון  הינה בתיאום מראש עם צוות ביה"ס בלבד
  • הגעה לשיעור ניסיון אינה מהווה אסמכתא להרשמה או לשריון מקום בקורס

הרשמה

  • ההרשמה תקפה לאחר הסדרת תשלום בלבד ובכך משריין הנרשם את מקומו בקורס
  • ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי במועד התשלום ועל פי שיקול דעתו של צוות ביה"ס
  • קיום הקורס מותנה במספר משתתפים מינימלי בהתאם לשיקול דעתו של צוות ביה"ס
  • במקרים חריגים ייתכנו שינויים כגון דחייה או ביטול מפגש, במקרים אלו, המפגשים יושלמו במועד חלופי

הפסקת לימודים

  • במקרים חריגים בהם קורס בוטל או נדחה, יוצע לנרשם קורס חלופי. במידה והמועד החלופי אינו נוח לנרשם, עליו לעדכן בהקדם את צוות ביה"ס לצורך זיכוי
  • לאחר שריון מקום בכיתה אין אפשרות לביטול ו/או להחזר כספי
  •  ביטול ההרשמה לקורס אפשרית תוך 14 ימים מיום התשלום ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס בלבד, זאת בקיזוז דמי הרשמה וטיפול בסך 190 ש"ח
  • אי הגעה לשיעורים איננה משחררת את הלומד מתשלום

שלחו לנו את שאלתכם / פרטי יצירת קשר