עדכונים וחדשות

מדיניות הרשמה לקורסים

 
  • על התשלום לקורסים להתבצע עד 7 ימים טרם למועד פתיחת הקורס, אין באפשרות חיכמה – התכנית ללימוד ערבית להבטיח מקום בכיתת הלימוד לפונים שלא שילמו את עלות הקורס עד שבוע מיום התחלת הקורס או למתעניינים שהגיעו לשיעור ניסיון. שיעורי ניסיון ניתנים רק בתיאום ובאישור מראש בכפוף להחלטת סגל התכנית.
  • ניתן לבטל הרשמה לקורס תוך 14 ימים מיום התשלום ועד 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הקורס בניכוי דמי הרשמה בסך 190 ש"ח.
  • בשל מגבלה על מספר המקומות בכיתה, לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר תחילת הקורס, ניתן לקיים את הקורס הנתון או קורס אחר המתאים לסטודנט או למי מטעמו במועד חלופי בתיאום מראש ובהתאם להחלטת ושיקולי בית הספר.